Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Διαδικασιών

Στο πλαίσιο υποστήριξης των εκπαιδευτικών διαδικασιών το Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών διαθέτει βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει ελληνικούς και αγγλικούς τίτλους σε γνωστικά πεδία σχετικά με:

  • Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα.
  • Χρηματοοικονομική Λογιστική.
  • Λογιστική Κόστους/Διοικητική Λογιστική.
  • Φορολογία Εισοδήματος.
  • Φορολογικό Κανονιστικό Πλαίσιο Λειτουργίας των Επιχειρήσεων.

Φιλοξενία και Συντήρηση Επίσημων Ιστοσελίδων Τμήματος

Το Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών φιλοξενεί και συντηρεί τις επίσημες ιστοσελίδες του Τμήματος και ειδικότερα τις ιστοσελίδες του: Το προσωπικό του Εργαστηρίου Λογιστικών Εφαρμογών παρέχει σε συνεχή βάση και τις παρακάτω υπηρεσίες έχοντας σαν σκοπό την άρτια λειτουργία και συντήρηση υλικού και υπηρεσιών:
  • Τεχνική Υποστήριξη κατά την διάρκεια των Εβδομαδιαίων Σεμιναρίων του Τμήματος.
  • Τεχνική Υποστήριξη του δικτύου των υπολογιστών (Desktop – Servers).
  • Λήψη και φύλαξη αντιγράφων ασφαλείας (Backup) δεδομένων όλων των υπολογιστικών συστημάτων.
  • Έλεγχος ασφαλούς διακίνησης δεδομένων και εξασφάλιση ακεραιότητας αυτών.