ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ)

2015

  Anagnostopoulou, S.C., and Tsekrekos, A.E. (2015) ‘Accounting Quality, Information Risk and Implied Volatility around Earnings Announcements’, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Volume 34, pp. 188-207, DOI: 10.1016/j.intfin.

  Venieris G, Naoum V.C., and Vlismas O. (2015). Organization Capital and Sticky Behaviour of Selling, General and Administrative Expenses. Management Accounting Research, 26, pp. 54-82.

2014

  Ferentinou, A.C., and Anagnostopoulou, SC. (2014) ‘Accrual-based and Real Earnings Management before and after IFRS Adoption: The Case of Greece’, Journal of Applied Accounting Research, forthcoming.

  Anagnostopoulou, S.C. (2014) ‘Analyst Forecast Dispersion, R&D and Stock Returns: Evidence from the UK’, Advances in Financial Planning and Forecasting, in press, Volume 6 (Editor: Cheng F. Lee).

  Siougle G., Spyrou S.,and Tsekrekos Conference Calls Around Merger and Acquisition Announcements: Do They Reduce Information Asymmetry? UK Evidence, Research in International Business and Finance, 2014, vol. 30(C), pages 148-172.

   Anagnostopoulou, S.C., and Tsekrekos, A.E. (2014) ‘Earnings Management in Firms Seeking to Be Acquired’, The British Accounting Review, in press, DOI: 10.1016/j.bar.2014.07.001.

  Karampinis, N. and Hevas, D.L., “Effects of the asymmetric accounting treatment of tangible and intangible impairments in IAS36: International evidence, Journal of Economic Assymmetries, Vol. 11, 2014, pp 96 - 103

   Cohen S., Naoum V.C., and Vlismas O. (2014). Intellectual Capital, Strategy and Financial Crisis from a SMEs Perspective. Journal of Intellectual Capital, 15, pp. 294-315.

2013

  Cohen S., and Vlismas O. (2013). Analyzing the Relationship between Intellectual Capital and Performance in Local Governments. Special Issue on: "Innovative Approaches on Global Issues in Marketing, Global Businesses and Economics Review. 15, pp. 233-250.

   Anagnostopoulou, S.C. (2013) ‘Cash Holdings: Determining Factors and Impact on Future Operating Performance for Listed vs. Unlisted Firms’, Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, Volume 16 (2), DOI: 10.1142/S0219091513500136.

  Anagnostopoulou, S.C., and Tsekrekos, A.E. (2013) ‘Do Firms that Wish to Be Acquired Manage their Earnings? Evidence from Major European Countries’, International Review of Financial Analysis, Volume 30, pp. 57-68, DOI: 10.1016/j.irfa.2013.06.002.

  Karampinis, N. and Hevas, D.L., “Effects of IFRS adoption on tax-induced incentives for financial earnings management: evidence from Greece”, The International Journal of Accounting, Vol. 48, No. 2, 2013, pp 218 – 247

2012

   A. Ballas, C. Chalevas, and C.Tzovas, “Market reaction to valuation adjustments for financial instruments: Evidence from Greece”, in Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Vol. 21, Iss 1, 2012, pp. 52-61.

  Doukakis L., Siougle G. and Vrentzou E., “Tax Management and Financial Reporting Synergies”, International Journal of Accounting Auditing and Performance Evaluation, 2012,Vol 8, No 3.

  Anagnostopoulou, S.C. (2012) ‘Working Capital Management and Firm Listing Status’, Multinational Finance Journal, Volume 16 (3/4), pp. 1-41.

2011

  Spyrou S., Siougle G. and Tsekrekos A. "Informed trading around merger and acquisition announcements: Evidence from the UK equity and options market”, Journal of Future Markets, 2011, Vol 31, Issue 8.

   Karampinis, N. and Hevas, D.L., “Mandating IFRS in an Unfavorable Environment: The Greek Experience”, The International Journal of Accounting, Vol. 46, No. 3, pp 304 – 332, 2011

  Hevas, D.L., and Siougle, G., “The Differential Information Content of Loss Components under a Conservative Accounting Regime”, Managerial Finance, Vol. 37, No. 4, 2011, pp 316 – 333

  Hevas D., Siougle G, “The Differential Information Content of Loss Components Under a Conservative Accounting Regime”, Managerial Finance, 2011, Vol 37, issue 4

  Vasilios-Christos Naoum, C. Tzovas and N. Sykianakis, “The perceptions of managers of Greek firms regarding the costs and benefits ensuing from the adoption of International Financial Reporting Standards in Greece”, in International Journal of Economic Sc

  Vlismas O., and Venieris G. (2011). Towards an Ontology for the IC Domain. Journal of Intellectual Capital. 12, pp. 75-. 110

2010

  A.Ballas and C.Tzovas, “An Empirical Investigation of Greek Firms’ Compliance to IFRS Disclosure Requirements”, in International Journal of Managerial and Financial Accounting, Vol.2, No1/2010, pp.40-62.

   Dedoussis, E. and Papadaki, A. (2010). Corporate governance and investment: domestic and foreign firms in Greece. Managerial Finance. Vol. 36, Issue 3, : 201-224.

   Anagnostopoulou, S.C. (2010) ‘Does the Capitalization of Development Costs Improve Analyst Forecast Accuracy?: Evidence from the UK’, Journal of International Financial Management and Accounting, Volume 21 (1), pp. 62-83, DOI: 10.1111/j.1467-646X.2009.01

  Demirakos, E. , N. Strong, and M. Walker. (2010). Does Valuation Model Choice Affect Target Price Accuracy?. European Accounting Review. 19(1): 35 – 72.

   Dedoussis, E.and Papadaki, A. (2010). Investment spending and corporate governance: evidence from the ASE listed frims. Managerial Finance. Vol. 36, Issue 3, : 174-200.

  Goumas, S., Kokla, I., Sykianakis, N., and C. Tzovas, “Managing change and control systems in bank organizations: a case study”, in Archives of Economic History, Vol. XXII, No.2, 2010, pp. 7-18.

  Spyrou S., Siougle G, “Stock price reaction to M&A announcements: Evidence from the London Stock Exchange” , Journal of Money, Investment and Banking, July 2010 , Issue 16.

  C.Tzovas, A. Ballas and C. Chalevas, “The effect of Accounting of portfolio valuation results on Stock Returns: The case of Greece” in Journal of Applied Accounting Research. Vol.11, Iss:3, 2010, pp.180-194.

  Constantinos Chalevas and C.Tzovas, “The effect of Mandatory Adoption of Corporate Governance Mechanisms on Earnings Manipulation, Management Effectiveness and Firm Financing: Evidence from Greece”, in Managerial Finance, Vol. 36, Iss:3, 2010, pp. 257-277

  Apostollos Ballas, Despina Skoutela and C.Tzovas, “The relevance of IFRS to an emerging Market: Evidence from Greece”, in Managerial Finance, Vol. 36, Iss: 10, 2010, pp. 931-348.

2009

   Zorgios Y., Vlismas O. and Venieris G. (2009). Team Learning Valuation using an Explanatory Theory of Learning Curve Phenomenon. VINE: The Journal of Information and Knowledge Management Systems. 39, pp. 20 - 39

  Hevas, D.L., Siougle, G. and Staikouras, C., “The Accounting Valuation of Bank Stocks in Europe”, Journal of Modern Accounting and Auditing, Vol. 5, No. 1, January, 2009

  Hevas D., Siougle G. Staikouras C., “The Accounting Valuation of Bank Stocks in Europe”, Journal of Modern Accounting and Auditing, January 2009, Vol 5, Number 1.

  Karampinis, N. and Hevas, D.L., “The Effect of the Mandatory Application of IFRS on the Value Relevance of Accounting Data: Some Evidence from Greece”, European Research Studies Journal, Vol XII, Issue 1, 2009, pp 73 – 100

2008

  Venieris, G. and S. Cohen, (2008), “Flexibility in Manufacturing and Activity Based Costing: Modelling the Interrelationships”, Journal of Applied Business Research, Vol.4 (2), pp. 81-96.

  Cohen, S., (2008), “Identifying the moderator factors of financial performance in Greek Municipalities”, Financial Accountability and Management, Vol. 24 (3), pp. 265-294. (ABS rate 3)

  Cohen, S., D. Thiraios and M. Kandilorou, (2008), “Performance Parameters interrelations from a Balanced Scorecard Perspective: An Analysis of Greek Companies”, Managerial Auditing Journal, Vol. 23, No 5, pp. 483-503. (ABS rate 1)

   Anagnostopoulou, S.C., and Levis, M. (2008) ‘R&D and Performance Persistence: Evidence from the UK’, International Journal of Accounting, Volume 43 (3), pp. 293-320, DOI: 10.1016/j.intacc.2008.06.004.

   Anagnostopoulou, S.C. (2008) ‘R&D Expenses and Firm Valuation: A Literature Review’, International Journal of Accounting and Information Management, Volume 16 (1), pp. 5-24, DOI: 10.1108/18347640810887735.

  A. Ballas and C.Tzovas, «The Effects of Dependency on Debt Financing on Financial Reporting Policy: The Case of Greece», European Research Studies, Volume XI, Issue 1-2, 2008, pp. 13-31.

  Ghicas, D., Papadaki, A. , Siougle, G. and Sougiannis T. (2008). The Relevance of Quantifiable Audit Qualifications in the Valuation of IPOs. Review of Accounting Studies December Vol. 13, Issue 4 : 512-550

  Ghicas D., Papadaki A., Siougle G., Sougiannis T., “The Relevance of Quantifiable Audit Qualifications in the Valuation of IPOs”, Review of Accounting Studies, December 2008 Vol. 13, Issue 4.

2007

  Siougle G., “Accounting Information and the Valuation of Seasoned Equity Offerings (SEOs)”, International Journal of Accounting, Volume 42, Issue 4, December 2007.

  Cohen, S., E. Kaimenaki and Y. Zorgios, (2007), “Assessing IT as a Key Success Factor for Accrual Accounting Implementation in Greek Municipalities”, Financial Accountability and Management, Vol. 23 (1), pp. 91-111. (ABS rate 3)

  Siougle G., “Earnings Forecasts in SEO Prospectus: Evidence from an Emerging Market”, Journal of Emerging Markets Finance, Volume 6, Issue 3, December 2007.

  Sepideh Parsa, Reza Kouhy and C.Tzovas, «Governance and Social Information Disclosure-Evidence From the UK» International Journal of Business Governance and Ethics, Vol. 3, No.3, 2007, pp.205-222.

  Cohen, S. and N. Kaimenakis, (2007), “Intellectual Capital and Corporate Performance in Knowledge Intensive SMEs”, The Learning Organization, Vol. 14 No. 3, pp. 241-262. Outstanding Paper Award. (ABS rate 1)

  Spyrou S., Siougle G., “Mergers & Acquisitions of Non-Financial Firms in Europe: The Case of the Athens Stock Exchange”, Applied Economics Letters, 2007, Volume 14, Issue 7.

  Cohen, S., Papadaki, A. and Siougle, G. (2007). SEOs in a “Hot Market”: Evidence of timing. Applied Financial Economics. Volume 17, Issue 14: 1179-1190

  Cohen S., Papadaki A. and Siougle G., SEOs in a “Hot Market”: Evidence of Timing, Applied Financial Economics, Volume 17, Issue 14, 2007.

  Cohen, S. A. Papadaki, and G. Siougle, (2007), “SEOs in a “Hot Market”: Evidence of timing”, Applied Financial Economics, Vol. 17, Issue 14, pp 1179-1190. (ABS rate 2)

  C. Tzovas, «Some Economic Determinants of the Depreciation Policy Decisions of Firms Operating in Greece», Global Business and Economics Review, Vol.9, No.4, 2007, pp.418-428.

   Hevas, D.L., “The Value Relevance of the Income Components: An Empirical Study Using Greek Data”, Investment Research and Analysis Journal, Vol. 2, No. 1, Spring 2007

  Papadaki, A. and Siougle G. (2007). Value Relevance of Price, Earnings and Book Values in the Athens Stock Exchange. Managerial Finance. 33, 5 : 309-32

  Papadaki A., Siougle G., “Value Relevance of Price, Earnings and Book Values in the Athens Stock Exchange”, Managerial Finance, 2007 Volume 33, Issue 5.

2006

  Cohen, S and R. Georgila, (2006), “E-commerce investments from a SME perspective: Costs, benefits and processes”, Electronic Journal of Information Systems Evaluation, Vol. 9, Issue 2, pp. 45-56 (lead article).

  C. Tzovas, «Factors Influencing Firms’ Accounting Policy Decisions When Tax Accounting And Financial Accounting Coincide», Managerial Auditing Journal, Vol. 21, Issue 4, 2006, pp.372-386.

  Theodoropoulos George, “The Economic Determinants of Accounting Policy Decisions: The Case of IAS 16 in Greece”, The Southeuropean Review of Business Finance & Accounting, Vol.4, No.1, June 2006, pp.103-116.

2005

  Cohen, S., G. Venieris and E. Kaimenaki, (2005), “ABC: Adopters, Supporters, Deniers and Unawares”, Managerial Auditing Journal, Vol 20, No 9, 981-1000. (ABS rate 1)

  Ballas, A. and Hevas, D.L., «Differences in the Valuation of Earnings and Book Value: Regulation Effects or Industry Effects?”, The International Journal of Accounting, Vol. 40, No. 4, 2005, pp 363 - 389

  Ballas, A. and Hevas, D.L., “Response to commentary on «Differences in the Valuation of Earnings and Book Value: Regulation Effects or Industry Effects?»”, The International Journal of Accounting, Vol. 40, No. 4, 2005, pp 395 - 397

  C. Tzovas, “The Depreciation Policy Decisions of Industrial Firms: Tax Benefits versus Non-Tax Costs”, ΣΠΟΥΔΑΙ, Vol. 55, No.2, April – June, 2005, pp.48-77.

  C.Tzovas and Reza Kouhy «The effect of the Firm’s Ownership Structure on The Accounting Policy Decisions – A Literature Review”, The Southeuropean Review of Business Finance & Accounting, Vol.3, No. 2, December 2005, pp. 5-50.

  Hevas, D.L. «The Value Relevance of Start Up Costs and Other Balance Sheet Items: Some Greek Evidence”, Managerial Finance, Vol. 31, No. 2, 2005, pp 55 – 65

  Hevas, D., Iriotis, N. and Papadaki, A. (2005). Une Etude Empirique de la Pertinence de la Valeur des Credits d’ Impots a l’ Investissement. Espace Europe, Pepse 1

  Hevas, D.L., Papadaki, A. and Eriotis, N., “Une Etude Empirique de la Pertinence de la Valeur des Credits d’ Impots a l’ Investissement”, Espace Europe – Les Cahiers du PEPSE, No 1, 2005

   Hevas, D.L. and Eriotis, N., “Une Evaluation Empirique de la Valeur Relative du Taux d’ Imposition Reel“, Espace Europe – Les Cahiers du PEPSE, No 1, 2005

  Papadaki, A. (2005). Discussion of “Why do national GAAP differ from IAS? The role of culture”. The International Journal of Accounting. Vol. 40, No. 4 : 351-358

2004

  Venieris, G. and S. Cohen (2004), “Accounting Reform in Greek Universities: A slow moving process”, Financial Accountability and Management, 20 (2), 183-204. (ABS rate 3)

  Apostolopoulos, T, C. Courcoubetis, S. Cohen and X. Psiaki, (2000), “Multiple Incentive Internet Pricing for NRNs: A Case Study”, Telecommunications Policy, Volume 24, N.6/7, July/August, p.p 591-611. (ABS rate 2)

  Karathanassis, G., Philippas, N., Tsionas, E and Hevas, D.L.«Value Relevance of Institutional Investors”, Managerial Finance, Vol. 30, No. 10, 2004, pp 45 - 62

2003

  Siougle G., “Information Content of Earnings Forecast Disclosures”, The Annals of Marie Curie Fellows Association, Volume III, Fall 2003

  Ghicas, D., “The Quality of Neuer Market Quarterly Reports – An Empirical Investigation: A Discussion”, The International Journal of Accounting, 2003, Vol. 38, pp. 347-350

2002

  Hevas, D.L., “The Valuation of the Differential Tax Treatment of the Earnings Components”, European Journal of Management and Public Policy, Vol. 1, No.2, 2002, pp 20 - 31

2001

  Hevas, D., and Papadaki, A. (2001). The Information Content of Investment Tax Credits. Τhe European Accounting Review. Vol 10, No 2 : 173-186.

   Hevas, D.L. and Papadaki, A., “The Information Content of Investment Tax Credits”, European Accounting Review, Vol 10, No , 2001, pp 173 - 186

2000

   Hevas, D.L., Karathanassis, G. and Iriotis, N., "An Empirical Evaluation of the Value Relevance of Consolidated Earnings Figures under a Cost of Acquisition Regime", Applied Financial Economics, 2000, Vol. 10, pp 645 - 653

  Καραθανάσης, Γ., Φίλιππας, Ν. και Χέβας, Δ., “Τιμές των Μετοχών και Ιδιοκτησιακό Καθεστώς: Μια Διαστρωματική και Διαχρονική Ανάλυση“, ΣΠΟΥΔΑΙ, τεύχος 50, Νο. 1-2, 2000, pp 133 - 153

(Χωρίς ημερ/νία)

  A.Ballas, N. Sykianakis, C. Vasilacopoulos, and C.Tzovas, “An Investigation of Greek Firms' Compliance to IFRS Mandatory Disclosure Requirements” in International Journal of Corporate Finance and Accounting, (forthcoming)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ)

2015

  Cohen S., Naoum V.C., and Vlismas O. (2015). Intellectual Capital as s Means to React to the Financial Crisis, 11th EIASM Interdisciplinary Workshop on Intangibles Intellectual Capital & Extra Financial Information, Athens, Greece.

  Naoum V.C., and Vlismas O. (2015). Strategy, Managerial Ability and Sticky Behavior Of Selling, General And Administrative Expenses. 11th EIASM Interdisciplinary Workshop on Intangibles Intellectual Capital & Extra Financial Information, Athens, Greece (c

2014

   Anagnostopoulou, S.C., Τίτλος Εργασίας: ‘Accounting Quality, Information Risk and Implied Volatility around Earnings Announcements’ - with Andrianos Tsekrekos, στα πρακτικά των ακόλουθων συνεδρίων:

   Anagnostopoulou, S.C., Τίτλος Εργασίας: ‘Accounting quality, Information Risk and the Term Structure of Implied Volatility around Earnings Announcements’ - with Andrianos Tsekrekos, στα πρακτικά του 13ου Ετήσιου Συνεδρίου του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματ

  Ballas, A., Sykianakis, N., C. Tzovas, and C. Vasilacopoulos. (2014). An Investigation of Greek Firms' Compliance to IFRS Mandatory Disclosure Requirements. International Journal of Corporate Finance and Accounting. 1(1): 22-39

  Demirakos, E., and G. Leledakis. (2014). Ownership Structure and Firm Performance: Evidence from the Greek Market. 5th National Conference Financial Engineering and Banking Society. Athens. Greece.

   Cohen S., Naoum V.C., and Vlismas O. (2014). Strategic Intellectual Capital Decisions: Does SMEs’ Financial Profile Matter? 10th EIASM Interdisciplinary Workshop on Intangibles Intellectual Capital & Extra Financial Information, Ferrara ,Italy.

2013

   Anagnostopoulou, S.C., Τίτλος Εργασίας: ‘Accrual-Based and Real Earnings Management before and after IFRS Adoption: The Case of Greece’ - with Aikaterini Ferentinou, στα πρακτικά του 12ου Ετήσιου Συνεδρίου του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και

  Ballas, A., K. Vassilakopoulos and C. Tzovas. (2013). An investigation of Greek firm’s compliance to IFRS Mandatory Disclosure requirements. . Presented at the 34th Annual Congress of the European Accounting Association

  K. Vasilakopoulos, A. Ballas.and C.Tzovas, “An investigation of Greek firm’s compliance to IFRS Mandatory Disclosure requirements”, 36th Annual Congress of European Accounting Association, Paris, May 2013

  Venieris G., Cohen S., Karatzimas S., Naoum V.C., and Vlismas O. (2013) Analyzing the Requirements of an On-Line Accounting Platform In Greece: The Views Of Different User Groups. 6th Annual EuroMed Conference Estoril, Portugal.

  Siougle G., A Discussion of the Paper “Do Auditors play A Positive Role in the Resolution of Debt Covenant Violations?” by 5th World Finance Conference, 1-3 July , Cyprus 2013

  Siougle G., Spyrou S.,and Tsekrekos Conference Calls Around Merger and Acquisition Announcements: Do They Reduce Information Asymmetry? UK Evidence, 5th World Finance Conference, 1-3 July , Cyprus 2013

   Anagnostopoulou, S.C., Τίτλος Εργασίας: ‘Earnings Management in Firms Seeking to Be Acquired’ - with Andrianos Tsekrekos, στα πρακτικά των ακόλουθων συνεδρίων:

   Karampinis, N. and Hevas, D.L., “Heterogeneity in the application of IAS 36 and the influence of local legal institutions: International evidence”, 12ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 2013

  Cohen S., Naoum V.C., and Vlismas O. (2013). Intellectual Capital, Strategy and Performance in Financial Crisis: Empirical Evidence from Greek SMEs. 9th EIASM Interdisciplinary Workshop on Intangibles Intellectual Capital & Extra Financial Information, Co

   Anagnostopoulou, S.C., Τίτλος Εργασίας: ‘Tax Incentives as Determinants of Accounting for and Spending on R&D: An International Analysis’ - with Apostolos Ballas, στα πρακτικά των ακόλουθων συνεδρίων:

   Anagnostopoulou, S. and A. Ballas. (2013). Tax Incentives as Determinants of Accounting for and Spending on R&D: An International Analysis. Presented at the 34th Annual Congress of the European Accounting Association

   Anagnostopoulou, S.C., Τίτλος Εργασίας: ‘The Effect of Financial Leverage on Real and Accrual-based Earnings Management’ - with Andrianos Tsekrekos, στα πρακτικά των ακόλουθων συνεδρίων:

   Hevas, D.L., “The Impact of the Greek Sovereign Debt Crisis on European Banks’ Disclosure and its Economic Consequences: A Discussion”, paper presented at the 2013 TIJA Symposium, Wuhan, Peoples’ Republic of China, May 17 – 20, 2013

  Sykianakis, N, D. Northcott and A. Ballas. (2013). The Role of Organisational Politics in Foreign Direct Investment. International Journal of Green Economics. (7)4: 390-404

2012

  Ballas, A., M.Panayiotou and C. Tzovas. (2012). Accounting Choices for Tangible Assets: A study of Greek Firms. . Presented at the 33rd Annual Congress of the European Accounting Association

   K. Vasilakopoulos ,A. Ballas and C.Tzovas, “An empirical investigation of Greek Firms; compliance to IFRS disclosure requirements”, 4th International Conference: The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World, Sofia, May 2012.

  K. Vasilakopoulos, A. Ballas and C.Tzovas, “An empirical investigation of Greek Firms; compliance to IFRS disclosure requirements”, 4th International Conference on Accounting and Finance, Κέρκυρα, Αύγυστος 2012.

   Anagnostopoulou, S.C., Τίτλος Εργασίας: ‘Cash Holdings: Determining Factors and Impact on Future Operating Performance for Listed vs. Unlisted Firms’, στα πρακτικά του 20th Annual Conference on Pacific Basin Finance, Economics, Accounting, and Management

  Kassiotaki, E. and A. Ballas. (2012). Comparative Review of Alternative Intellectual Capital Measurement Methods. Journal of Computational Economics and Finance. (3)1: 43-70

  Apostolidi, M. and Hevas, D.L., “Information in Aggregate Accounting Numbers: A Review”, 11ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος, Αθήνα 2012

  Ballas, A., C. Tzovas,  and C. Chalevas. (2012). Market reaction to valuation adjustments for financial instruments: Evidence from Greece. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation. (21)1: 52-61

  Venieris G, Naoum V.C., and Vlismas O. (2012). Organization Capital and Sticky Behaviour of Selling, General and Administrative Expenses. 8th EIASM Interdisciplinary Workshop on Intangibles Intellectual Capital & Extra Financial Information, Grenoble, Fra

  A. Ballas, N. Sykianakis and C. Tzovas. “The role of organizational politics in foreign direct investments», 4th International Conference: The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World, Sofia, May 2012.

   Μυλωνά, Ε. και Παπαδάκη, Α. (2012) Δεκέμβριος. Η κατάσταση Συνολικών Αποτελεσμάτων Χρήσης και οι Αποδόσεις των Μετοχών για τις Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου Επιχειρήσεις. Hellenic Finance and Accounting Association (H.F.A.A.), Conference.

2011

  A. Ballas, M.Panayiotou and C.Tzovas, “Accounting Choices for Tangible Assets: A study of Greek Firms”, 34th Annual Congress of the European Accounting Association, Rome, April 2011

   Anagnostopoulou, S.C., Τίτλος Εργασίας: ‘Analyst Forecast Dispersion, R&D and Stock Returns: Evidence from the UK’, στα πρακτικά των ακόλουθων συνεδρίων:

  Cohen S., and Vlismas O. (2011). Analyzing the Relationship between Intellectual Capital and Performance in Local Governments. 4th Annual Conference of the Euromed Academy of Management, Crete, Greece.

  Cohen S., and Vlismas O. (2011). Analyzing the Relationship between Intellectual Capital and Performance in Local Governments. 13th Biennial CIGAR (Comparative International Governmental Accounting Research), Ghent, Belgium.

  Cohen S., and Vlismas O. (2011). Analyzing the Relationship between Intellectual Capital and Performance in Local Governments. 7th EIASM Interdisciplinary Workshop on Intangibles Intellectual Capital & Extra Financial Information, Warsaw, Poland.

  Angelopoulos G., Giamouridis, D., and Vlismas O. (2011) Inferring the Value of Intangible Assets. 7th EIASM Interdisciplinary Workshop on Intangibles Intellectual Capital & Extra Financial Information, Warsaw, Poland.

  Angelopoulos G., Giamouridis, D., and Vlismas O. (2011). Inferring the Value of Intangible Assets. INQUIRE (UK).

  Angelopoulos G., Giamouridis, D., and Vlismas O. (2011). Inferring the Value of Intangible Assets. CRSP.

  Apostollos Ballas, Constantinos Chalevas and C.Tzovas, «Market Reaction to Valuation Adjustments for Financial Instruments: Evidence from Greece”, 34th Annual Congress of the European Accounting Association, Rome, April 2011

  Vasilios-Christos Naoum, Nicos Sykianakis and C.Tzovas. “The perceptions of managers of Greek firms regarding the costs and benefits ensuing from the adoption of International Financial Reporting Standards in Greece”, 10ο συνέδριο της Hellenic Finance Acc

   Κ. Βασιλακόπουλος, Α. Μπάλλας και Χ. Τζόβας, «Η συμμόρφωση των Ελληνικών επιχειρήσεων με τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ΔΛΠ», 10ο συνέδριο της Hellenic Finance Accounting Association, Πειραιάς Δεκέμβριος 2011.

2010

  Cohen, S. and S. Leventis, “An Empirical Investigation of Audit Effort and Pricing in the Public Sector: The Case of Greek LGOs”, 6th International Conference on Accounting, Auditing and Management in Public Sector Reforms, Copenhagen, September 1-3, 2010

  Ballas, A. and C. Tzovas. (2010). An empirical investigation of Greek firms’ compliance to IFRS disclosure requirements. International Journal of Managerial and Financial Accounting, (2)1: 40-62

   Triantafylli, A., & Ballas, A. 2010. Management Control Systems and Performance: An Empirical Analysis of the Greek Shipping Industry. Maritime Policy and Management (37)6 : 625-60

  Tzovas, C., C. Chalevas, and A. Ballas. (2010). The impact of accounting on the securities valuation on stock returns: the case of Greece. Journal of Applied Accounting Research. 11(iii): 180-94

  Ballas, A., D. Skoutela and C. Tzovas. (2010). The relevance of IFRS to an emerging Market: Evidence from Greece. Managerial Finance. (36)11: 931-48

2009

  Ballas, A. and A. Triantafylli. (2009). Control Systems and Performance Measures: an Empirical Analysis of the Greek Shipping Industry.  Presented at the 32nd Annual Congress of the European Accounting Association

  Ballas, A. and A. Triantafylli. (2009). Control Systems and Performance Measures: an Empirical Analysis of the Greek Shipping Industry. 7ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημών Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.)

  Papadaki, A. (2009) December. Deferred Taxes and Equity Values. Hellenic Finance and Accounting Association (H.F.A.A.), Conference.

  Ballas, A., G. Chalevas and C. Tzovas. (2009). Market Reaction to Valuation Adjustments for Financial Instruments: Evidence from Greece. Presented at the 32nd Annual Congress of the European Accounting Association

  Apostollos Ballas, Constantinos Chalevas and C.Tzovas, “Market Reaction to Valuation Adjustments for Financial Instruments: Evidence from Greece”, 32nd Annual Congress of the European Accounting Association το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Tampere της Φιλανδ

  Cohen, S., N. Kaimenakis and G. Venieris, “Reaping The Benefits Of Two Worlds: An Exploratory Study Of The Cash And The Accrual Accounting Information Roles In Local Governments", 5th International Conference On Accounting, Auditing & Management In Publi

  Spyrou S., Siougle G. “Stock Price Reaction to M&A Announcements: Evidence from the London Stock Exchange”, 16 Annual Conference of the Multinational Finance Society, June 28-July 1,Rethymno, Greece 2009.

   Doukakis L. Vrentzou E., Siougle G. “Tax Planning and IFRS”, 32 European Accounting Association Annual Congress, Tampere, Finland 2009.

  Constantinos Chalevas and C. Tzovas, “The effect of Mandatory Adoption of Corporate Governance Mechanisms on Earnings Manipulation, Management Effectiveness and Firm Financing: Evidence from Greece”, 8ο συνέδριο της Hellenic Finance Accounting Association

   Zorgios Y. Vlismas O. and Venieris G. (2009). The SECI Model and the Learning Curve Phenomenon. 3th European Conference on Intellectual Capital, INHolland University of Applied Sciences, Haarlem, The Netherlands.

  Zorgios Y. Vlismas O. and Venieris G. (2009). Towards an Ontology for the Intellectual Capital Domain. 5th EIASM Workshop on Visualising, Measuring, and Managing Intangibles & Intellectual Capital, Dresden, Germany.

2008

  Cohen, S. and N. Kaimenakis, “An Empirical Investigation of Greek Municipalities’ Accounting Practices”, 6th Annual Conference of the Hellenic Accounting and Finance Association, Patra, December 14-15, 2007. To paper παρουσιάστηκε και στο 31st European A

   Anagnostopoulou, S.C., Τίτλος Εργασίας: ‘Does R&D Influence Revisions in Earnings’ Forecasts as it Does with Forecast Errors?: Evidence from the UK’, στα πρακτικά ων ακόλουθων συνεδρίων: - European Accounting Association 2008 Conference, Rotterdam, Ολλ

  Zorgios Y. Vlismas O. and Venieris G. (2008). How to enable the Financial Valuation of Intellectual Capital using an Explanatory Theory of Learning Curve Phenomena. 5th Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and Organizational Learning.

  Ballas, A. and I. Fafaliou. (2008). Market Shares and Concentration in the EU Auditing Industry: The Effects of Andersen’s Demise. International Advances in Economic Research, 14(4): 485-97

  Siougle G., A Discussion of the Paper “Negative Book Value Firms and their Valuation” by Ching - Lih Jan and Jane Ou, American Accounting Association Annual Congress, 3-6 August, 2008 Anaheim, California.

  Spyrou S., Siougle G. “Stock Price Reaction to M&A Announcements: Evidence from the London Stock Exchnage” 2008 European Financial Management Association Annual Conference, June 25-28 Athens, Greece.

  Doukakis L. Vrentzou B., Siougle G. “Tax Planning and IFRS”, 31 European Accounting Association Annual Congress, Rotterdam, Netherlands 2008.

  Doukakis L. Vrentzou B., Siougle G. “Tax Planning and IFRS”, American Accounting Association Annual Congress, 3-6 August, 2008 Anaheim, California.

  Doukakis L. Vrentzou B., Siougle G. “Tax Planning and IFRS”, 2nd International Conference on Accounting and Finance, 28-30 August, 2008 Thessaloniki, Greece.

  Tax Research Symposium, The University of Illinois /Deloitte Tax Symposium, September 18-19 2008, Chicago, USA, Doukakis L. Vrentzou B., Siougle G. “Tax Planning and IFRS”.

   Hevas D., Siougle G. “The Accounting Valuation of Losses: Evidence form Greece”, 31 European Accounting Association Annual Congress, Rotterdam, Netherlands 2008.

  Siougle G., A Discussion of the Paper “The Accrual Anomaly-Can Implemental Portfolio Strategies Be Developed that are Profitable Net of Transaction Costs in UK?” by Nuno Soares and Andrew W Stark, American Accounting Association Annual Congress, 3-6 Augus

  Constantinos Chalevas and C.Tzovas, “The Effects of Accounting of Portfolio Valuation Result on Stock Returns: The case of Greece”, 31st Annual Congress of the European Accounting Association, Rotterdam, April 2008.

  Siougle G., A Discussion of the Paper “The Impact of Market Segmentation on the Value Relevance of Accounting Information: Evidence of China” by Shwu-hsing, Stephen Lin, Shu-hsing, Li, and Meihua Koo. The International Journal of Accounting Symposium at K

  Zorgios Y. Vlismas O. and Venieris G. (2008). Towards a Valuation Model for Team Learning ιn Knowledge Intensive Production Environments. 4th EIASM Workshop on Visualising, Measuring, and Managing Intangibles & Intellectual Capital, Hasselt, Belgium.

  Ballas, A., I. Fafaliou and D. Kaforos. (2008) Transparency and Disclosure Scores of Greek Listed Firms: An Empirical Study, International Journal of Economic Research, 5(2): 173-84.

  Α.Μπάλλας, Δ. Μπατσούλης και Χ.Τζοβας, «Συγκριτική Ανάλυση Γνωστοποιήσεων Εισηγμένων και μη Εισηγμένων εταιρειών: στοιχεία από το ΧΑΑ», 7ο συνέδριο της Hellenic Finance Accounting Association, Χανιά, Δεκέμβριος 2008.

  Μπάλλας, Α., Δ. Π. Μπατσούλης και Χ. Τζόβας. (2008). Συγκριτική Ανάλυση Εισηγμένων και μη Εισηγμένων Εταιρειών: Στοιχεία από το ΧΑ. 7ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημών Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.)

2007

  Demirakos, E., N. Strong, and M. Walker. (2007). Does Valuation Model Choice Affect Target Price Accuracy?. 30th European Accounting Association Annual Congress. Lisbon, Portugal.

  Cohen, S. “How Different are Accrual Accounting Financial Measures Compared to Cash Accounting ones? Evidence from Greek Municipalities”, 6th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Patra, December 14-15, 2007.

  Cohen, S., “Identifying the moderator factors of financial performance in Greek Municipalities”, 30th European Accounting Association Annual Congress, Lisbon, April 25-27, 2007. To paper παρουσιάστηκε και στο 5th Annual Conference of the Hellenic Accounti

   Anagnostopoulou, S.C., Τίτλος Εργασίας: ‘R&D, Dispersion of Forecasted Earnings and Subsequent Returns: Evidence from the UK’ - with Mario Levis, στα πρακτικά του European Accounting Association 2007 Conference, Λισσαβόνα, Πορτογαλία, 04/2007

  Ballas, A. and N. Hatzidakis. (2007). Stock Market Perceptions of Audit Quality: Size and Reputation Effects. Presented at the 30th Annual Congress of the European Accounting Association

  Doukakis L., Vrentzou B., Siougle G., “Tax Planning and IFRS”, Hellenic Finance and Accounting Association, Patra, Greece 2007.

  Ghicas, D., “The Relevance of quantifiable audit qualifications in the valuation of IPOs,” 30 Annual Congress of the European Accounting Association, Lisbon, Portugal, April 2007

  Ghicas, D., Papadaki, A., Siougle G. and Sougiannis, T. (2007). The Relevance of Quantifiable Audit Qualifications in the Valuation of IPOs. 30th Accounting Congress of the European Accounting Association, Lisbon.

  Ghicas D., Papadaki A., Siougle G., Sougiannis T., “The Relevance of Quantifiable Audit Qualifications in the Valuation of IPOs”, 30 European Accounting Association Annual Congress,Lisbon, Portugal 2007.

2006

  Cohen, S., “Assessing the information content of accrual based financial statements”, 4th International Conference on Accounting, Auditing & Management in Public Sector Reforms, Siena, September 7-9, 2006.

  Ghicas, D., “Determinants of Earnings Performance Subsequent to Initial Public Offerings”, European Accounting Association, Dublin, Ireland, March 2006

  Ghicas D., Siougle G., Doukakis L., “Determinants of Earnings Performance Subsequent to Initial Public Offerings”, 29th European Accounting Association Annual Congress, Dublin, Ireland 2006.

  Ghicas, D., “Determinants of Stock Returns Subsequent to Initial Public Offerings”, European Financial Management Association, Madrid, Spain, June 2006

  Ghicas D., Siougle G., Doukakis L., “Determinants of Stock Returns Subsequent to Initial Public Offerings”, European Financial Management Association Conference, Madrid, Spain 2006.

  Cohen, S., D. Thiraios and M. Kandilorou, “Do Non- Financial and Financial Performance Parameters Interrelate in Practice? Empirical Evidence from a Balanced Scorecard Perspective”, 5th Annual Conference of the Hellenic Accounting and Finance Association,

  Ballas, A. and N. Sykianakis. (2006). Ideology vs Formal Systems as a Control Mechanism: A Case Study. Presented at the 29th Annual Congress of the European Accounting Association

   Anagnostopoulou, S.C., Τίτλος Εργασίας: ‘R&D and Performance Persistence: Evidence from the UK’ - with Mario Levis - στα πρακτικά των ακόλουθων συνεδρίων: -5ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής o   Ελλάδος (HFAA)

   Anagnostopoulou, S.C., Τίτλος Εργασίας: ‘R&D, Volatility and Rate of Growth of Forecasted versus Realised Earnings: Evidence from the UK’ - with Mario Levis, στα πρακτικά του 1st International Conference in Accounting and Finance, Πανεπιστήμιο Μακεδονία

  Hevas, D.L. and Siougle, G., “The Differential Informational Content of Loss Components under a Conservative Accounting Regime” 27th Annual Congress of the European Accounting Association και 1st International Conference ij Accounting & Finance, Universit

   Hevas D., Siougle G., “The Differential Informational Content of Loss Components under a Conservative Accounting Regime”, 1st International Conference in Accounting and Finance, Thesaloniki 2006, Greece.

  Ghicas, D., Papadaki, A., Siougle G. and Sougiannis, T. (2006) December. The Relevance of Quantifiable Audit Qualifications in the Valuation of IPO’s. Hellenic Finance and Accounting Association (H.F.A.A.) Conference.

  Ghicas D., Papadaki A., Siougle G., Sougiannis T., “The Relevance of Quantifiable Audit Qualifications in the Valuation of IPOs”, Hellenic Finance and Accounting Association, Thesaloniki, Greece 2006.

2005

  Espenlaub S., Siougle G., Strong N., “Anticipation, Asymmetric Information and the Announcement of Greek Seasoned Equity Offerings”, 28th European Accounting Association Annual Congress,Gothemburg, Sweden 2005.

  Ballas, A. and D. Hevas. (2005). Differences in the Valuation of Earnings and Book Value: Regulation Effects or Industry Effects? International Journal of Accounting,40: 363-89

  Ghicas, D., “Environmental Disclosures”, Clarus 1st Forum on Environmental – Corporate Social Responsibility , Athens , June 2005

  Ballas, A. (2005). Market Shares and Concentration in the EU Auditing Industry. Presented at the 28th Annual Congress of the European Accounting Association

  Hevas D., Siougle G. and Staikouras S. “The Accounting Valuation of Bank Stocks in Europe”.Hellenic Finance and Accounting Association, Piraeus, Greece 2005.

  C.Tzovas, “The Depreciation Policy Decisions of Industrial Firms: Tax Benefits vs. Non-Tax Costs», 28th Annual Congress of the European Accounting Association, Göteborg, May 2005

  Hevas D., Siougle G. and Staikouras S., “The Pricing of Bank Stocks in Europe”, 28th European Accounting Association Annual Congress, Gothemburg, Sweden 2005.

   Hevas D., Siougle G. and Staikouras S., “The Pricing of Bank Stocks in Europe: An Analysis by the Sector of Banking Activities”, Advances in Applied Financial Economics, 2nd International conference, July 15-17 2005, Samos Greece.

2004

  Papadaki, A. (2004). A Discussion of the Paper “Why Do National GAAP Differ from IAS? The Role of Culture” by Yuan Ding, Thomas Jeanjean and Hervé Stolowy, The Annual Conference of The International Journal of Accounting. Athens, Greece.

  Cohen, S. and E. Kaimenaki, “ABC in Greece: Adopters, Deniers Supporters and Ignorers”, 27th European Accounting Association Annual Congress, Prague, Czech Republic, 1-3 April, 2004.

  Zorgios, Y., S. Cohen and E. Kaimenaki , “Assessing the effectiveness of software applications as a key success factor for accrual accounting implementation in Greek municipalities”, 3rd International Conference on Accounting, Auditing & Management in Pub

  S. Parsa, R.Kouhy and C.Tzovas, “Comparative Analysis of Managerial and Non-Managerial Information Disclosure: a case of UK companies”, The Inter-Disciplinary CSR Research Conference, University Nottingham, October 2004.

  Ballas, A. and D. Hevas. (2004). Differences in the Valuation of Earnings and Book Value: Regulation Effects or Industry Effects? Presented at the 27th Annual Congress of the European Accounting Association

  Ballas, A. and Hevas, D.L., “European Differences in the Valuation of Earnings and Book Value: Regulation Effects or Industry Effects?”, International Accounting Conference και 27th Annual Congress of the European Accounting Association, 2004.

  Cohen, S. Papadaki, A. and Siougle, G. (2004). Financial Characteristics and the Long Run Performance of SEOs in a “Hot Market”. 27 th Accounting Congress of the European Accounting Association, Prague, Czech Republic.

  Cohen S., Papadaki A. and Siougle G., “Financial Characteristics and the Long Run Performance of SEOs in a “Hot Market”, 27th European Accounting Association Annual Congress, Prague, Czech Republic, 2004.

  Cohen S., Papadaki A. and Siougle G., “SEOs in a “Hot Market: Evidence of Timing”, Hellenic Finance and Accounting Association, Athens, Greece 2004.

  Cohen, S. Papadaki, A. and Siougle, G . (2004) December. SEOs in a “Hot Market” : Evidence of timing. Hellenic Finance and Accounting Association (H.F.A.A.) Conference.

  Papadaki, A., S. Cohen and G. Siougle, “SEOs in a “Hot Market”: Evidence of timing”, 3rd Annual Congress of Hellenic Finance and Accounting Association (H.F.A.A.), Athens, Greece, 3-4 December, 2004. Το paper παρουσιάστηκε και στο 27th European Accounting

  Hevas D., Siougle G., “The Differential Informational Content of Loss Components under a Conservative Accounting Regime”, 27th European Accounting Association Annual Congress, Prague, Czech Republic, 2004.

  Ghicas, D., “The Relevance of Quantifiable Auditor Qualifications”, 27th Accounting Congress of the European Accounting Association, Prague, Czech Republic, 2004

  Ghicas, D., Papadaki, A. and Sougiannis, T. (2004). The Relevance of Quantifiable Auditor Qualifications in the Valuation of IPOs. 27 th Accounting Congress of the European Accounting Association, Prague, Czech Republic.

  Cohen, S and R. Georgila, “Ε-commerce and SMEs: The financial aspects of the investment decision“, 2nd Conference on Accounting and Finance in Transition - ICAFT2004, Kavala, Greece, 8-9 July, 2004.

2003

  Venieris, G., S. Cohen and E. Kaimenaki, “ABC in Greece: Adopters, Deniers and Supporters”, 2nd Annual Congress of Hellenic Finance and Accounting Association (H.F.A.A.), Athens, Greece, 8 November, 2003.

  Siougle G., “Accounting Determinants of Self Selection Bias in Seasoned Equity Offerings”, European Accounting Association Conference, Seville, Spain 2003.

  Venieris, G., S. Cohen and Ν. Sykianakis, “Accounting Reform in Greek NHS”, 26th European Accounting Association Annual Congress, Seville, Spain, 2-4 April, 2003.

  Siougle G., “Earnings Forecasts Disclosed in SEO Prospectus”, The European Applied Business Conference Proceedings, Venice, June 2003.

  Venieris, G., S. Cohen and Y. Zorgios “Modeling the Interrelationships Between Activity Based Costing and Flexible Manufacturing Systems”, 23st European Accounting Association Annual Congress, Munich, Germany, 29-31 March, 2003.

  Ghicas, D., Papadaki, A. and Sougiannis, T. (2003). The Auditor’s Opinion and the Valuation of IPOs. 26th Accounting Congress of the European Accounting Association, Seville, Spain.

   Hevas D., Siougle G., “The market Valuations of Losses under a Conservative Accounting Regime”,December 2003, Frankfurt.

2002

   Espenlaub S., Siougle G., Strong N., “Anticipation and Asymmetric Information at the Issue Announcement Date: The Case of Seasoned Equity Offerings on the Athens Stock Exchange”, Manchester School of Accounting and Finance, 2002.

  Ghicas, D., “The Auditor’s Opinion and the Valuation of IPOs”, Fourth Annual Conference on Contemporary Issues & Corporate Governance in Capital Markets, Cyprus, October 2002 and . POs,

  Ghicas, D., Papadaki, A. and Sougiannis, T. (2002), October. The Auditor’s Opinion and the Valuation of IPOs, Fourth Annual Conference on Contemporary Issues & Corporate Governance in Capital Markets, Cyprus,

2000

  Venieris, G. and S. Cohen, “Qualitative Signals and Accounting Earnings as Explanatory Variables of Stock Returns: Evidence From The Greek Stock Market” 23st European Accounting Association Annual Congress, Munich, Germany, 29-31 March, 2000.

  Ballas, A. and Hevas, D.L., “The Evolution of [Tax] Accounting in Greece”, 23rd Annual Congress of the European Accounting Association, Munich, Germany, March 29 – 31, 2000.

1998

  Venieris, G. and S. Cohen, “Accounting Earnings as an Explanatory Variable for Stock Returns: Evidence from the Athens Stock Exchange”, 21st European Accounting Association Annual Congress, Antwerp, Belgium, 6-8 April, 1998.

(Χωρίς ημερ/νία)

   Karampinis, N. and Hevas, D.L., "Mandating IFRS in an Unfavorable Environment: The Greek Experience", 8ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος

   Karampinis, N. and Hevas, D.L., “The Effect of the Mandatory Application of IFRS on the Value Relevance of Accounting Data: Some Evidence from Greece”, 2nd International Conference on Accounting and Finance, University of Macedonia, Greece

   Hevas, D.L., Siougle, G. and Staikouras, C., “The Pricing of Banks Stocks in Europe”, 28th Annual Congress of the European Accounting Association. Περίληψη της εργασίας δημοσιεύθηκε στα Proceedings των Συνεδρίων.

  Hevas, D.L., Siougle, G. and Staikouras, C., “The Pricing of Banks Stocks in Europe: An Analysis by the Sector of Banking Activity”, 2nd Advances in Applied Financial Economics.

  Hevas, D.L.,“The Value Relevance of the Income Components Disclosed in the Greek Income Statement”, 11th Annual Conference of the Multinational Finance Society.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

(Δημοσιεύσεις σε Συλλογικούς/Τιμητικούς τόμους, σε επαγγελματικά περιοδικά, στον οικονομικό τύπο κ.α.)

2013

   Anagnostopoulou, S.C., Κριτική για το βιβλίο ‘Mergers and Acquisitions: The Critical Role of Stakeholders’, by Helén Anderson, Virpi Havila and Fredrik Nilsson, Routledge, 2012, ISBN: 978-0- 415-53652-3, δημοσιευθείσα στο τριμηνιαίο Newsletter of the Eu

2012

  Μπάλλας, Α., Α. Παναγοπούλου, και Χ. Τζόβας. (2012). Η συμμόρφωση των Ελληνικών εταιρειών με τους κανόνες γνωστοποίησης του ΔΛΠ 41-Γεωργια. Συλλογικός τόμο προς τιμή του ομότιμου καθηγητή Γ. Καφούση, σ. 71-88.

  Α. Μπάλλας, Α. Παναγοπούλου και Χ.Τζόβας, «Η συμμόρφωση των Ελληνικών εταιρειών με τους κανόνες γνωστοποίησης του ΔΛΠ 41-Γεωργια», στον τιμητικό τόμο προς τιμή του ομότιμού καθηγητή Γ. Καφούση, 2012, σελ.71-89.

   Χρήστο-Βασίλειο Ναούμ, Χ.Τζόβας και Νίκο Συκιανάκη, «Τα κόστη και τα οφέλη από την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Ελλάδα» στον τιμητικό τόμο προς τιμή του ομότιμού καθηγητή Γ. Καφούση, 2012,σελ.90-99.

  Βλησμάς Ο. (2012). Το Νοητικό Κεφάλαιο και οι Μέθοδοι Παρουσίασης του. Συμβολές στη Λογιστική Έρευνα Ι: Επιστημονικές Μελέτες προς Τιμή του Ομοτίμου Καθηγητου Γεώργιου Καφούση, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

2011

   Anagnostopoulou, S.C., ‘The Impact of Research and Development Expenses on Analyst Forecast Revisions’, 2011, δεκτή προς δημοσίευση στον Τιμητικό Τόμο του Ομότιμου Καθηγητή κ. Δημητρίου Παπαδόπουλου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματο

2010

  Triantfylli A, & A. Ballas (2010). Aligning Strategy and Performance Measurement Systems In The Service Sector Companies: The Greek Example. In Epstein, M., Manzoni, J., & Davila, A. (2010). Performance Measurement and Management Control: Innovative Conce

  Πατατούκας, Κ., και Ε. Δεμοιράκος. (2010). Απλές Τεχνικές Αποτίμησης Μετοχών. Επιχείρηση. 57: 150 – 155.

2009

  Πατατούκας, Κ., και Ε. Δεμοιράκος. (2009γ). Ανάλυση Λογιστικής Ποιότητας Κερδών. Επιχείρηση. 54: 1188 – 1193.

  Πατατούκας, Κ., και Ε. Δεμοιράκος. (2009β). Ανάλυση της Χρηματοοικονομικής Ισχύος των Επιχειρήσεων. Ναυτεμπορική. 19/2/2009: 39.

  Πατατούκας, Κ., και Ε. Δεμοιράκος. (2009α). Αποτίμηση Μετοχών με βάση τον Πολλαπλασιαστή Ιδίων Κεφαλαίων. Ναυτεμπορική. 2/2/2009: 20.

   Πατατούκας, Κ., και Ε. Δεμοιράκος. (2009β). Μεθοδολογίες Προεξόφλησης Καθαρών Ταμειακών Ροών και Υπερκερδών. Επιχείρηση. 51: 783 – 797.

  Πατατούκας, Κ., και Ε. Δεμοιράκος. (2009γ). Ο Λειτουργικός και Εμπορικός Κύκλος της Επιχείρησης. Ναυτεμπορική. 27/7/2009: 18.

  Πατατούκας, Κ., και Ε. Δεμοιράκος. (2009α). Πρακτικός Οδηγός Υπολογισμού Καθαρών Ταμειακών Ροών. Επιχείρηση. 45: 36 – 42.

2008

  Πατατούκας, Κ., και Ε. Δεμοιράκος. (2008). Αποτίμηση Μετοχών με βάση τον Πολλαπλασιαστή EV/EBITDA. Ναυτεμπορική. 7/8/2008: 10.

  Χ. Τζόβας, «Η Διεθνής σημασία του ΔΛΠ 16 και τα ενσώματα πάγια», Ένθετο: Ανοιχτό MBA, Τα μυστικά της Διοίκησης των επιχειρήσεων, Τα Νέα 21/1/2008.

  Πατατούκας, Κ., και Ε. Δεμοιράκος. (2008β). Πώς Αναλύεται η Κερδοφορία της Επιχείρησης;. Επιχείρηση. 40: 964 – 967.

  Πατατούκας, Κ., και Ε. Δεμοιράκος. (2008α). Πώς η Επιχείρηση Δημιουργεί Αξία για τους Μετόχους της;. Επιχείρηση. 38: 668 – 671.

2007

  C.Tzovas and Reza Kouhy «The effect of the Firm’s Ownership Structure on The Accounting Policy Decisions – A Literature Review”. In the Volume of Essays in Honor of Professor Aristoklis Ignatiadis, 2007, pp. 1303-1354.

  Πατατούκας, Κ., και Ε. Δεμοιράκος. (2007). Πρακτικός Οδηγός Αποτίμησης Μετοχών. Επιχείρηση. 32: 1462 – 1468.

2006

  Κωνσταντίνος Λουκάς και Χ. Τζόβας, «Εξελίξεις στη Χρηματοδότηση της Ελληνικής Βιομηχανίας», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, Τεύχος 10, σελ. 144-148, 2006.

2005

  Παπαδάκη Α. Επιστημονική Υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραμμα «Πυθαγόρας ΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στον Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» με θέμα «Η χρήση των λογιστικών πληροφοριών στις Ευρωπαϊκές Χρηματιστηριακές Αγορές στην αποτίμηση των εισηγμένων

(Χωρίς ημερ/νία)

  Siougle G., Μέλος ερευνητικής ομάδας ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ που χρηματοδοτήθηκε απο το Υπουργείο Παιδείας και την Ευρωπαϊκή ¨Ένωση ( με Δ. Γκίκα, Δ Χέβα, Α. Παπαδάκη και Θ. Σουγιάννη)

  A. Ballas and C.Tzovas, “The Effect of the Size of a Firm on Financial Reporting Policies: The case of Greece”, In the Volume of Essays in Honor of Professor Ioannis Paggeios (forthcoming).

  Χ. Τζόβας, «Επιχειρηματική Ανάπτυξη Μικρών Επιχειρήσεων Μέσω Κοινοπραξιών», στο συλλογικό έργο «Θέματα Επιχειρηματικότητας», ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, υπό έκδοση.

  Βλησμάς Ο., και Ναούμ Β.Χ. (προς δημοσίευση). Το Φαινόμενο της Ασύμμετρης Συμπεριφοράς Κόστους των Εξόδων Διοίκησης και Διάθεσης στη Διάρκεια της Οικονομικής Κρίσης: Η Περίπτωση της Ελληνικής Οικονομίας. Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή κ. Κονδύλη, Πανεπ