• Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας

  • Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών

Καλωσήρθατε στο ιστότοπο του Εργαστηρίου Λογιστικών Εφαρμογών

Το Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών ιδρύθηκε το 1998 με τη δημοσίευση του ΦΕΚ 174/1998 Τεύχος Α προκειμένου να “εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της ανάλυσης λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων (Χρηματοοικονομική λογιστική-διοικητική λογιστική), προσομοίωσης της λειτουργίας του λογιστικού κυκλώματος εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων καθώς και παροχής υπηρεσιών, διαχείρισης πληροφοριών στη διαδικασία λήψη αποφάσεων (αναφορικά τόσο με το εσωτερικό όσο και με το εξωτερικό επιχειρησιακό περιβάλλον), και προσομοίωσης των επιπτώσεων λαμβανομένων αποφάσεων” (άρθρο 2). Στο πλαίσιο της αποστολής του Εργαστηρίου Λογιστικών Εφαρμογών τέθηκαν τα ακόλουθα:

  • Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • Η συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
  • Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων.
  • Τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς καθώς και με διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις ώστε να συμβάλλουν στη μελέτη και υποβολή προτάσεων αντιμετώπισης προβλημάτων που ανήκουν στα ενδιαφέροντα του εργαστηρίου.
  • Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Υποδομη

Yλικοτεχνική υποδομή και προσωπικό

περισσοτερα

Υπηρεσιες

Εκπαιδευτικές διαδικασίες

περισσοτερα

Ερευνα

Υποτροφίες, έρευνα

περισσοτερα

λογισμικο

Λογισμικό και περιοχές φοιτητών

περισσοτερα